5 września 2017

Indywidualne Nauczanie

Podstawowe zasady organizacji indywidualnego nauczania od 1 września 2017 r.

Indywidualne nauczanie