22 grudnia 2020

Akcja społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich „Pomóż głuchym”

Rzecznik Praw Obywatelskich uruchamia  akcję społeczną „Pomóż głuchym”. Akcja ma zwrócić uwagę na to, że:

  • są głuche obywatelki i głusi obywatele, którzy nie znają języka polskiego lub znają go słabo;
  • dla wielu głuchych językiem „ojczystym” jest polski język migowy, a język polski jest dla nich językiem obcym;
  • wszyscy – głusi i słyszący – mają takie same prawa do informacji, uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania z usług publicznych.

Dlatego głusi potrzebują komunikatów w polskim języku migowym (PJM) lub napisów w języku polskim. Zapewnia im to obowiązujące nas prawo – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Konstytucja RP, ustawa o dostępności.

W akcji „Pomóż głuchym” Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do sprawdzenia, czy nasi głusi współobywatele mają dostęp do podstawowych informacji na stronach internetowych urzędów gmin.  Każdy może to zrobić oraz zaznaczyć swoje uwagi w internetowej ankiecie.

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich można zapoznać się z raportem „Osoby głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje” przygotowanym przez Komisję Ekspertów ds. Osób Głuchych oraz innymi informacjami dotyczącymi akcji „Pomóż głuchym”