15 marca 2018

XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

8 marca 2018 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów. Corocznie temat spotkania nauczycieli realizujących tematykę regionalną wiąże się z ważnymi dla regionu wydarzeniami. Tegoroczne Forum poświęcone zostało wydarzeniom rozgrywającym się na terenie Śląska i Wielkopolski, a związanym z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jego temat brzmiał Odzyskanie niepodległości 1918 a sprawa Śląska.

Uczestników przywitali Mariusz Trepka – wicewojewoda śląski, Jacek Szczotka – wicekurator oświaty, prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz dr Łucja Staniczek – inicjatorka tej formy spotkań nauczycielskich.

Tradycyjnie już wykładom pracowników naukowych towarzyszyły prezentacje nauczycieli realizujących założenia edukacji regionalnej. Uczestnicy XII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Regionalistów mieli okazję wysłuchać m.in. prelekcji dotyczących drogi Śląska do Polski, druków dokumentujących lata 1918-1922 na Śląsku, a także różnych sposobów realizacji tematów odnoszących się do regionu, a kształtujących postawy patriotyczne na lekcjach historii, języka polskiego i podczas zajęć artystycznych.

Uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzania Biblioteki Śląskiej.

Fot. Joanna Rzepka, Archiwum Biblioteki Śląskiej