27 kwietnia 2018

Wyniki III etapu Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu (Jan Paweł II)

 

Kategoria I: wychowankowie przedszkoli

1.      Przedszkole nr 5 w Tychach

 

2.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach

 

3.      Przedszkole nr 5 w Mysłowicach

 

4.      Przedszkole w Żabnicy

 

5.      Miejskie Przedszkole nr 42w Częstochowie

 

Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych

1.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach

 

2.      Szkoła Podstawowa nr 1w Rydułtowach

 

3.      Szkoła Podstawowa w Niegowonicach

 

4.      Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach Dziedzicach
5.      Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudzie Śląskiej

 

Kategoria III: uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

1.      Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku

 

2.      Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach

 

3.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej

 

4.      Szkoła Podstawowa nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach

 

5.      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej

 

Finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu (Jan Paweł II) odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

 

Szczegółowe informacje o zadaniach i harmonogram finału zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do 11 maja 2018 r..