12 marca 2020

Wydłużenie terminu nadsyłania prac na XI edycję ogólnopolskiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…Jan Paweł II

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) termin nadsyłania sprawozdania z realizacji projektu oraz ikonografiki stanowiącej wizualizację działań i efektów wykonania projektu zostaje wydłużony o dwa  tygodnie.

Sprawozdanie wraz z ikonografiką należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice

z dopiskiem na kopercie „Konkurs regionalny – projekt” do 17 kwietnia 2020 r.