20 marca 2018

Święto Teatru

Corocznie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” organizuje Święto Teatru. W tym roku współorganizatorem tego kulturalno-edukacyjnego przedsięwzięcia jest Śląski Kurator Oświaty.

Święto Teatru, które odbędzie się 26 marca 2018 r., to artystyczne spotkanie, do udziału w którym zapraszamy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych oraz instruktorów teatralnych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jego podstawowym celem jest integracja środowisk kulturalnego i oświatowego w pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Tegoroczne Święto Teatru, które zostanie zainaugurowane konferencją metodyczną „Kostium ludowy na scenie”, odbędzie się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. To jedna z cyklu konferencji poświęconych organizacji przedstawień scenicznych z wykorzystaniem różnych środków wyrazu oraz podnoszeniu jakości wydarzeń realizowanych przez nauczycieli. Organizator zakłada, że spotkania nauczycieli i instruktorów z przedstawicielami świata kultury: reżyserami, scenografami, aktorami, pracownikami technicznymi w celu wypracowywania jak najlepszych metod pracy z uczniem, będą miały charakter cykliczny. Każda edycja będzie poświęcona innemu zagadnieniu niezbędnemu do prawidłowego przygotowania przedstawienia na scenie.

W tegorocznej edycji uwagę skierujemy na prawidłowe użycie kostiumu ludowego na scenie. Omówione zostaną kwestie związane z różnicami pomiędzy strojem ludowym a kostiumem scenicznym, prawidłowymi zasadami organizacji widowiska oraz praktycznym użyciem rekwizytu – kostiumu ludowego w organizacji przedstawień szkolnych.

Konferencja: „Kostium ludowy na scenie”

26 marca 2018 r., siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Program:

Godz. 10:00  Rozpoczęcie
Godz. 10:15 Koncert edukacyjny w wykonaniu artystów Baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Godz. 11:00 Przerwa kawowa
Godz. 11:30  Wykład: dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – członkini Rady Programowej Zespołu „Śląsk”, „Urok kwiecistego wianka. Strój ludowy i kostium sceniczny – refleksje etnografa.”
Godz. 12:15 Michaił Zubkov – choreograf oraz pedagog baletu Zespołu „Śląsk”. „Podstawowe zasady kompozycji przedstawień teatralnych”
Godz:13:00 Obiad
Godz. 14:00 Piotr Hankus – pedagog Zespołu „Śląsk”, aktor, kierownik amatorskich zespołów artystycznych „Kostium ludowy na scenie – praktyczne zastosowanie, warianty zastosowań i autentyczność przekazu”.
Godz. 16:00 Zakończenie