9 stycznia 2020

Informacja o miejscach i terminach etapu rejonowego konkursu na gawędę „O Śląsku po Śląsku”

Delegatura/Wydział Miejsce konkursu Termin konkursu
Wydział Nadzoru Edukacji w Katowicach Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 m. Artystów Rodu Kossaków w Tychach,
ul. Hlonda 1
6 lutego 2020 r., godz. 900
– wszystkie kategorie uczniów 
Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 44
4 lutego 2020 r., godz. 1100
– wszystkie kategorie uczniów 
Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12
5 luty 2020 r., godz. 1000
– wszystkie kategorie uczniów 
Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu,
ul. Piłsudskiego 8
4 lutego 2020 r., godz. 1000
– wszystkie kategorie uczniów 
Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 36
im. J. Tuwima  w Zabrzu,
ul. Plac Warszawski 6 – aula
8 stycznia 2020 r., godz. 1000
dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 36
im. J. Tuwima  w Zabrzu,
ul. Plac Warszawski 6 – aula
8 stycznia 2020 r., godz. 1230
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Szkoła Podstawowa nr 36
im. J. Tuwima  w Zabrzu,
ul. Plac Warszawski 6 – aula
10 stycznia 2020 r., godz. 900
– uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku,
ul. 3 Maja 27
7 lutego 2020 r., godz. 900
– wszystkie kategorie uczniów 
Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 m. Artystów Rodu Kossaków w Tychach,
ul. Hlonda 1
6 lutego 2020 r., godz. 900
– wszystkie kategorie uczniów