11 czerwca 2018

Finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II)

6 czerwca 2018 r. w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie miał miejsce finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II). Konkurs organizowany jest od  2009 roku. Co roku praca uczestników konkursu koncentruje się wokół wskazanego problemu. W tegorocznej edycji działania uczestników skupiały się wokół tajemnic tkwiących w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy konkursu przygotowali specjalny numer gazety szkolnej, którego zawartość stanowiły relacje z odkrywania lokalnych tajemnic. Finałowe rozgrywki drużyn to prezentacje artystyczne: aktorskie, wokalne i taneczne, a także sprawdzian wiedzy. Tegoroczni finaliści w sposób szczególny zgłębiali wiedzę na temat historii i tajemnic gmachu, w którym obecnie mieści się Śląski Urząd Wojewódzki.

Wyniki konkursu:

Kategoria I: wychowankowie przedszkoli

1.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach

2.      Przedszkole nr 5 w Tychach

3.      Miejskie Przedszkole nr 42w Częstochowie

4.      Przedszkole w Żabnicy

5.      Przedszkole nr 5 w Mysłowicach

Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych

1.      Szkoła Podstawowa nr 1w Rydułtowach

2.      Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudzie Śląskiej

3.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach

4.      Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach Dziedzicach
5.      Szkoła Podstawowa w Niegowonicach

Kategoria III: uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

1.      Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach

2.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Wielkiej

3.      Szkoła Podstawowa nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach

4.      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej

5.      Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku

Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do wysłuchania specjalnego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt. Pieśń o ojczyźnie.