9 stycznia 2020

Scenariusze zajęć do wykorzystania przez nauczycieli dla dzieci pt: „Rysia i Tolek w Cyberświecie”.

Fundacja Poza Schematami w Warszawie przygotowała kolejne aplikacje oraz scenariusze zajęć do wykorzystania przez nauczycieli dla dzieci pt: „Rysia i Tolek w Cyberświecie”.

Celem aplikacji jest rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego używania Internetu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Więcej informacji:

https://fundacjapozaschematami.pl/wp-content/uploads/rysia-i-tolek-na-cyberzachodzie.pdf

Załączniki