6 marca 2020

Ogólnopolski projekt badawczo- edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Celem projektu realizowanego przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Udział w badaniu może wziąć uczeń, który uczęszcza przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Maksymalny wiek uczniów biorących udział w badaniu to 20 lat.

Rejestracja szkoły zamierzającej uczestniczyć w badaniu: https://rejestracja.granienaekranie.com.pl/

Więcej informacji:

https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/badania/