26 września 2019

Konferencja OSEregio

Konferencje regionalne pod nazwą Forum OSEregio, organizowane są przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Na konferencje należy zarejestrować się poprzez stronę https://oseregio.pl/

W programie panel dyskusyjny z ekspertami NASK, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa online, a także możliwość konsultacji ze specjalistami (OSE, OSEhero, mLegitymacja, Profil Zaufany i in.).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/forum-oseregio–zapraszamy-nauczycieli-do-udzialu-w-konferencjach