5 kwietnia 2017

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi


Regulamin

Załącznik do Regulaminu

Zalecenie NR OA-OR.110.3.10.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające zalecenie nr OA-OR.110.3.3.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu określającego udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Oświadczenie o braku okoliczności wylączajacych