21 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – przygotowanie i realizacja szkoleń – doskonalenie nauczycieli w 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. przygotowania i realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2018 r.


Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania – punktacja
Rozstrzygnięcie postępowania – wybór oferty oraz unieważnienie części zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki:

zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 – wykaz tematów części zamówienia

zał. 3 – zgłoszenie ofert

zał. 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków

zał. 5 – oświadczenie o wykluczeniu

zał. 6 – oświadczenie innego podmiotu

zał. 7 – formularz ofertowy na część zamówienia

zał. 8 – wykaz osób

zał. 9 – oświadczenie na temat nagród

zał. 10 – program szkolenia

zał. 11 – wykaz usług

zał. 12 Istotne post. umowy

zał. 13 – arkusz indywydualnej oceny

zał.14 – arkusz zbiorczy oceny

zał.15 – sprawozdanie merytoryczne

zał. 16 – sprawozdanie finansowe