13 września 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. przygotowania i realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2018 r. – III edycja


Ogloszenie o zamowieniu
Zalaczniki do ogloszenia