29 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. przygotowania i realizacji szkoleń dla nauczycieli-w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2018 r. – druga edycja

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Wybór oferty

Przyznana punktacja

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 17 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Spakowane Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu