19 lipca 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego: ubezpieczenie samochodu służbowego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ubezpieczeniu samochodu służbowego marki Skoda SuperB SK 603FJ.Rozstrzygnięcie postępowania
Formularz ofertowy
Załączniki Nr 1