4 lipca 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego: remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymiana instalacji odgromowej

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na remoncie pokrycia dachowego, remoncie kominów, wymianie instalacji odgromowej w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44 zgodnie z załącznikiem Nr 1.


Rozstrzygnięcie postępowania

Pytanie wraz z odpowiedzią

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1