7 marca 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na remoncie w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsko-Białej ul. Piastowska 44.

Załączniki

Formularz ofertowy
Data: 2017-06-19, rozmiar: 32 KB
Załącznik Nr1
Data: 2017-06-19, rozmiar: 53 KB