22 lutego 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na remoncie pomieszczeń w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu ul. Krzywa 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1

Załączniki

FORMULARZ OFERTOWY
Data: 2017-06-12, rozmiar: 32 KB
Załącznik Nr 1
Data: 2017-06-12, rozmiar: 36 KB