11 grudnia 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów systemu alarmowego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 i w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2.


Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Zmodyfikowany formularz ofertowy