7 marca 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 i w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2.

Załączniki

formularz ofertowy ochrona
Data: 2017-06-13, rozmiar: 38 KB
zalacznik Nr 1 ochrona
Data: 2017-06-13, rozmiar: 34 KB