8 listopada 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na ubezpieczenie samochodów służbowych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ubezpieczeniu samochodów służbowych: OC, AC, Assistance, NNW, Auto Szyba.


Formularz ofertowy
Załącznik nr 1