16 stycznia 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek będących na stanie Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.


Rozstrzygnięcie postępowania

Pytania i odpowiedzi – 2

Pytania i odpowiedzi

Formularz ofertowy – zmodyfikowany

Załącznik nr 1 – zmodyfikowany