27 października 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dystrybucję paliw płynnych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dystrybucję paliw płynnych dla potrzeb Kuratorium Oświaty w Katowicach  i jego Delegatur  na 2018 r.


Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2