26 października 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę papieru oraz sprzętu i artykułów biurowych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę papieru oraz sprzętu i artykułów biurowych na potrzeby prac zespołu ds. Programu Aktywna Tablica zgodnie z załącznikiem nr 1. 


Formularz ofertowy

Załącznik nr 1