21 lutego 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych /różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.


Ponowne rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3