24 lutego 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych / różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów / na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3

Załączniki

Formularz ofertowy
Data: 2017-06-12, rozmiar: 43 KB
Załącznik 1- różny sprzęt
Data: 2017-06-12, rozmiar: 79 KB
Zalacznik Nr 2 - papier
Data: 2017-06-12, rozmiar: 50 KB
Załącznik Nr 3 - tusze
Data: 2017-06-12, rozmiar: 58 KB