23 lutego 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z załącznikiem Nr 1.


Rozstrzygnięcie postępowania

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1