20 lutego 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur zgodnie z załącznikiem Nr 1

Załączniki

Formularz ofertowy
Data: 2017-06-12, rozmiar: 36 KB
Załącznik Nr1
Data: 2017-06-12, rozmiar: 54 KB