15 września 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego – dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych

Pytania i odpowiedzi – 2
Pytania i odpowiedzi
Modyfikacja załącznika nr 1
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2