18 lipca 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego: dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych


Rozstrzygnięcie postępowania – drugi wybór

Rozstrzygnięcie postępowania

Pytania i odpowiedzi

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1, 2, 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5