9 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2018 r.


lnformacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty
zal. nr 1 punktacja

Informacja z otwarcia ofert

Treść pisma dot. zmiany terminu złożenia ofert wraz z odpowiedzią

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu


Załączniki:

zał.1 – zgłoszenie ofert
zał.2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
zał.3 – oświadczenie o wykluczeniu
zał.4 – oświadczenie innego podmiotu
zał.5 – formularz ofertowy
zał.6 – kosztorys ofertowy
zał.7 – oświadczenie do oceny
zał.8 – opis okolicy i obiektu
zał.9 – wykaz pokoi
zał.10 – program pobytu
zał.11 – oświadczenie
zał.12 – wykaz usług
zał.13 – wzór umowy