15 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2018 r. – II postępowanie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Przyznana punktacja

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Załączniki

zał.1 - zgłoszenie ofert
Data: 2018-05-15, rozmiar: 33 KB
zał.2 - oswiadczenie o spelnieniu warunkow
Data: 2018-05-15, rozmiar: 33 KB
zał.3 - oswiadczenie o wykluczeniu
Data: 2018-05-15, rozmiar: 48 KB
zał.4 - oswiadczenie innego podmiotu
Data: 2018-05-15, rozmiar: 33 KB
zał.5 - formularz ofertowy
Data: 2018-05-15, rozmiar: 42 KB
zał.6 - kosztorys ofertowy
Data: 2018-05-15, rozmiar: 36 KB
zał.7 - oswidczenie do oceny
Data: 2018-05-15, rozmiar: 42 KB
zał.8 - opis okolicy i obiektu
Data: 2018-05-15, rozmiar: 32 KB
zał.9 - wykaz pokoi
Data: 2018-05-15, rozmiar: 37 KB
zał.10 - Program pobytu
Data: 2018-05-15, rozmiar: 38 KB
zał.11 - oświadczenie
Data: 2018-05-15, rozmiar: 27 KB
zał.12 - wykaz uslug
Data: 2018-05-15, rozmiar: 35 KB
zał.13 - wzor umowy
Data: 2018-05-15, rozmiar: 29 KB