2 czerwca 2017

Wypoczynek dzieci i młodzieży w 2017 roku – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Załącznik