26 kwietnia 2017

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Otwarty konkurs
Wytyczne
Oferta 2017

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3