19 czerwca 2017

Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.


Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku


Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku


Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku