23 sierpnia 2018

Wynik naboru na stanowisko: wizytator – Wydział Jakości Edukacji (30349)

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Jakości Edukacji nr ogłoszenia 30349.


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 30349)

 

została wybrana:

Pani Joanna Końska, zamieszkała w Siemianowicach Śląskich

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer