23 sierpnia 2018

Wynik naboru na stanowisko: wizytator – Delegatura w Sosnowcu (30530)

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Sosnowcu nr ogłoszenia 30530 (2 stanowiska pracy).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Sosnowcu (2 etaty) Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 30530)

 

zostały wybrane:

Pani Agnieszka Konieczniak,  zamieszkała w Sosnowcu,
Pani Elżbieta Malinowska – Gulińska, zamieszkała w Sosnowcu

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer