23 sierpnia 2018

Wynik naboru na stanowisko: sekretarka – Delegatura w Rybniku

Wynik naboru na stanowisko sekretarki w Delegaturze w Rybniku (na zastępstwo).


Kuratorium Oświaty
ul Powstańców 41a
40-024 Katowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarki w Delegaturze w Rybniku  Kuratorium Oświaty w Katowicach (na zastępstwo)

 

została wybrana:

Pani Joanna Pawliczek, zamieszkała w Czernica

 

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer