10 września 2018

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – ogłoszenie nr 32560

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Sosnowcu – nr ogłoszenia 32560.


Lista kandydatów