19 lipca 2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017