17 maja 2017

Konkurs na dyrektora publicznej szkoły, placówki – Starcza

Gminne Przedszkole w Starczy, ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza

Szczegółowe informacje pod adresem: www.bip.starcza.akcessnet.net