8 maja 2017

Konkurs na dyrektora publicznej szkoły, placówki – Miedźna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola;
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna;
Zespołu Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43-225 Wola;
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, ul. Miodowa 17, 43-227 Miedźna;
Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Miedźna

Szczegółowe informacje o ogłoszeniach dostepne są pod adresem: http://bip.miedzna.pl/