16 września 2011

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć

Monitorowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Szczegółowe informacje