15 stycznia 2018

Komunikat dla szkół, które w roku szkolnym 2017/2018 nie dokonały naboru oraz dla szkół niepublicznych


W związku z e-mailem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2018 roku uprzejmie informuję, że:

  1. Przeprowadzenie naboru do szkoły na rok szkolny 2017/2018 nie jest warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania.
    Jeśli do szkoły uczęszczają uczniowie z wcześniejszych naborów – szkoła wypełnia arkusz. Arkusz wypełniają szkoły, do których uczęszczają uczniowie.
  2. W przypadku szkół niepublicznych, w których nie ma arkusza organizacji szkoły, na pytanie: Czy godziny na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały uwzględnione w arkuszu organizacji szkoły? należy udzielić odpowiedzi NIE, a w wyjaśnieniach wskazać: Szkoła niepubliczna nie opracowuje arkusza.

 

Katowice, 12 stycznia 2018 roku