24 kwietnia 2017

Majątek Kuratorium Oświaty w Katowicach na dzień 31.12.2015r.

Majątek o łącznej wartości:

5.444.398,78

w tym:

– środki trwałe

3.143.255,68

 – pozostałe środki trwałe

 – wartości niematerialne i prawne

1.971.687,52

329.455,58

 

 

Środki trwałe wg klasyfikacji środków trwałych:

3.143.255,68

 

00 – grunty

800.939,55

 

01   – budynki

1.350.690,00

 

04   – zespoły komputerowe

249.903,97

 

06   – faksy i centrale telefoniczne

46.967,07

 

07   – środki transportu

526.097,50

 

08   – kserokopiarki i kopiarki

168.657,59