1 czerwca 2017

Karta 48 – Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Katowicach

Karta informacyjna nr 48