1 czerwca 2017

Karta nr 1 – kurs na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku.


Karta informacyjna nr 1

Załącznik nr 1: Wzór wniosku

Załącznik nr 2: Harmonogram zajęć

Załącznik nr 3: Informacja o ilości wydanych zaświadczeń