1 czerwca 2017

Karta nr 59 – zgoda na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji

Zgoda na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Pobierz dokument