1 czerwca 2017

Karta nr 58 – zgoda na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania

Zgoda zatrudnienie w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i innych publicznych i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Karta informacyjna nr 58